SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL

Naši lidé

Předsedkyně Mgr. Dagmar Martinková

Vystudovala Historii a archivnictví, v magisterském oboru pak Historii se zaměřením na mezinárodní vztahy a evropská studia. V současnosti je doktorandkou oboru České a československé dějiny na Karlově univerzitě. Spravuje regionální muzeum v Bohdalicích a je předsedkyní spolku.

V roce 2011 začala pracovat v Historicko-dokumentační komisi SČVP, kde vytvořila společně s kolegy putovní výstavu „Návraty volyňských Čechů“. Od roku 2013 – 2019 organizovala celostátní historické konference spolku. Dále vedla zájezdy na ukrajinskou Volyň a „Po stopách Karpatsko-dukelské operace“. Od roku 2014 byla místopředsedkyní spolku a v roce 2015 se stala celorepublikovou předsedkyní. Od roku 2018 začala organizovat tábory pro potomky volyňských Čechů. V roce 2019 byla zvolena do druhého funkčního období.

Místopředseda a předseda regionu Litoměřice Miroslav Kučera

Podniká v oboru gastronomie a hotelnictví, věnuje se také myslivectví a chalupaření. Od roku 2013 je předsedou regionu Litoměřice a v místě pořádá mnoho kulturních akcí. Místopředsedou je od roku 2020.

Místopředsedkyně a členka výboru regionu Podbořany Mgr. Edita Langpaulová

Vystudovala Filmovou a divadelní vědu, pracovala jako novinářka a projektová manažerka. Ve spolku je od roku 2016 a od roku 2018 je v předsednictví regionu Podbořany. Iniciovala obnovení Podbořanského regionu, obnovila Propagačně publikační komisi, v které působí, a v roce 2020 se stala šéfredaktorkou Zpravodaje. Od roku 2020 je místopředsedkyní.

Předseda Dotační komise Bc. David Šebesta

Vystudoval politologii a historii. Zajímá se o moderní dějiny, je zastupitelem Města Vroutek a v rámci Okrašlovacího spolku Budíček opravuje náboženské památky. Od roku 2016 je členem spolku a od roku 2020 je předsedou Dotační komise.

Předseda Rady černobylských Doc. Boris Iljuk, CSc.
Doc. Boris Iljuk, CSc., člen předsednictva ŠČVP a předseda Rady černobylských a novodobých reemigrantů, čestný člen SČVP. Pochází z Východní Volyně. Absolvoval fakultu cizích jazyku na Žitomirské univerzitě a aspiranturu Vědeckovýzkumného ústavu psychologii Akademie pedagogických nauk Ukrajiny. Inicioval založení Československé kulturně osvětové společnosti J. A. Komenského na Ukrajině a byl zvolen předsedou této společnosti. V roce 1991 – 1993 inicioval návrat krajanů z oblastí postižené havárii na Černobylské atomové elektrárně do ČR. Teoreticky i prakticky se zabývá problematikou adaptace a integrace černobylských a novodobých reemigrantů. Výsledky vědeckého výzkumu prezentuje na světových psychologických kongresech a mezinárodních konferencích. Aktivně přispívá do Zpravodaje SČVP.
Předsedkyně Moravskoslezského regionu - Dagmar Dohnálková

Pracuje jako realitní makléřka, miluje cestování a kulturu.Předci pocházeli z Velkého Špakova a ona navštívila Volyň poprvé v roce 2019.  Potom, co vstoupila do spolku v témže roce, byla v užším vedení, kde pomáhala s organizací. Od roku 2020 je předsedkyně regionu a také v předsednictvu Celostátního výboru. Věnuje se natáčení "Volyňských kořenů" a ráda by tradici z Volyně předávala dál mladým.

Naši vedoucí regionů

Předseda regionu Praha - Kralupy Kolářová

Celý život pracuje ve zdravotnictví. Ve spolku je od roku 1991. Od té doby několikrát navštívila Ukrajinu, iniciovala instalaci pamětní desky na školu v Mirohošti a zasadila se o vyčištění mirohošťského hřbitova. Pořádá setkání rodáků z Mirohoště. Od roku 2020 je předsedkyní regionu Praha. 

Předseda regionu Chomutov Jaroslav Báča

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a převážně pracoval v důlním a strojírenském průmyslu. Je aktivní rybář a včelař. Sbírá historické dokumenty a předměty z Volyně, organizuje zájezdy na Ukrajinu. Ve spolku je od roku 1992 a v současnosti je předsedou regionu Chomutov a v letech 2016-2019 byl místopředsedou SČVP. 

Předseda regionu Frýdlant Miloš Šimek

Pracoval jako mistr odborného výcviku v oboru elektromechanika, nyní je učitelem na základní škole. Věnuje se řezbářství a sochání motorovou pilou. Ve spolku je od roku 1992 a od roku 2008 vede region Frýdlant. Spolupořádá česko-ukrajinské tábory v Raspenavě. 

Předseda regionu Vyškov Stanislav Sabol

Pracuje jako projektový manažer ve firmě na grafické a technické válce. Celoživotně se zajímá o moderní historii, provázel v koncentračních táborech a sbírá tzv. orální historii. Od roku 2016 je členem spolku a od roku 2019 je předsedou regionu Vyškov. V současnosti točí medailonky, pro Youtube kanál Volyňské kořeny. 

Předsedkyně regionu Tachov Květa Vachudová

Původně je zdravotní sestra, roky byla ředitelkou Střední a Vyšší zdravotnické školy v Plzni. Pracuje v Centru pro onkologické pacienty. Ve spolku je od roku 2015 a od roku 2017 je předsedkyní regionu Tachov. Pro regionální organizaci pořádá akce jako roční setkání pamětníků, oslovuje potomky z řad nejmladší generace, kteří si zaslouží prostor a umí ho smysluplně naplnit.... Připravuje kuchařku receptů z Volyně a v regionu založila badatelský kroužek.

Alexandr Stejskal

Alexandr Stejskal je rodák ze Sofievky, většinu života žije na Broumovsku. Pracoval hlavně jako profesionální hasič. Celý život pravidelně navštěvuje Volyň. Ve vedení regionu Broumov je od roku 2012. K aktivitám regionu patří kromě setkávání pietní akce včetně u pomníku včetně u pomníku spisovatelky Marie Stryjové. Jeho ambicí je přivést do spolku nové mladé členy.

Předseda regionu Domažlice - Drahoslava Jandíková

Profesí je učitelka v mateřské školce. Roky podnikala v maloobchodě. Mezi její zájmy patří zdravý životní styl, zdravé vaření, příroda a turistika. Ke spolku ji přivedl její otec, rodák z Volyně. Ve vedení regionu Domažlice je od roku 2019.

Jan Pavlica

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, mezi jeho koníčky patří zahradničení, vinaření, cestování a četba. Rodina z maminčiny strany pochází z volyňské obce Hlinsk. Kolem roku 2010 se stal členem spolku a od roku 2015 je předsedou regionu. Daří se mu udržovat členskou základnu a dál chce předávat historii volyňáků další generaci.

Předseda regionu Uničov - Blanka Langrová

Vystudovaná ekonomka, mezi její koníčky patří ruční práce, četba a cestování. Pochází z rodu Oličů. Ve vedení regionu je od podzimu 2004. Region Uničov se setkává dvakrát do roka. Členové regionu zorganizovali přednášku o volyňských Češích pro uničovskou veřejnost a také připravili výstavu o volyňských Češích. Na významná výročí se slouží panychida u pomníku padlých. 

Hlavní stránka
Organizace sdružení a dokumenty
Historie sdružení
Zpravodaj
Volyňská literatura
Historie volyňských Čechů
Mapy
O spolku
Zájezdy
Tábory
Putovní výstava
Projekty
Publikace
Napsali o nás a natočili
Zajímavé odkazy
Členství
Potřebuji poradit
Kontakty