SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL

Projekty

YouTube kanál: Volyňské kořeny

Autorem tohoto projektu je Stanislav Sabol, současný předseda regionu Vyškov. Tento projekt si vymyslel proto, aby mohl svým vlastním způsobem co nejvíce propagovat Volyň a život volyňských Čechů. Z úcty a lásky k volyňským Čechům svůj projekt věnoval našemu sdružení SČVP.

Smyslem projektu je zachytit v audiovizuální formě vzpomínky českých rodáků z Volyně, dnešní ukrajinské oblasti, kterou v minulosti Češi osídlili. Kromě rodáků natáčí rozhovory i s jejich přímými potomky a alespoň zprostředkovaně tak uchovává pro budoucí generace informace už skoro ztracené v čase...

Svědectví těchto pamětníků a jejich přímých potomků jsou totiž naprosto věrohodná a nikdy nezpochybnitelná. Youtube kanál Volyňské kořeny je tedy důležitým nástrojem tzv. orální historie volyňských Čechů a vzhledem k věku pamětníků, také mimořádnou šancí zprostředkovat volyňskou historii dalším generacím. Tato videoforma je mnohem atraktivnější pro mladší generace než například knihy. Svou potřebnost má i pro ty starší, kteří už hůře čtou.

Videa, která Stanislav Sabol s pomocí svého týmu natáčí, obsahují vzpomínky na Volyň, popis tehdejšího životního stylu, vysvětlují různé postupy, zvyky a tradice. Dále pamětníci hovoří o stalinistických praktikách, druhé světové válce, formování 1. Československého armádního sboru na východní frontě, reemigraci do Československa a zprvu nelehké začátky ve vlasti svých předků. Jsou rovněž dokladem vlastenectví, nasazení do bojů ve 2. světové válce a pronásledování Komunistickou stranou.

V rámci natáčení se skenují fotografie, dobové dokumenty a kroniky, které později ukládá na web Volynaci.cz, se kterým velmi úzce spolupracuje. Nečekaným kouzlem při natáčení Volyňských kořenů je ještě mezigenerační a mezirepublikové spojování pamětníků, kteří se od doby reemigrace kvůli ztrátě kontaktu neviděli. Nedílnou součástí Youtube kanálu jsou i další videa týkající se aktuálního dění ve sdružení SČVP a záznamy z zajímavých akcí spolku, kterých se naši členové nemohli z časových a jiných důvodů zúčastnit. Dále autor představuje různá volyňská témata jako například četbu starých volyňských povídek, vaření volyňských receptů a v neposlední řadě současné i historické videozáznamy z našich původních vesnic a měst na Volyni.

l od října 2019 do současnosti – 60 pamětníků – 26 zveřejněných videí

l tým stálých spolupracovníků – Dagmar Dohnálková, Eva Henemanová, Marek Štencl, Romana Havrdová, David Herblich, Jolana Oertlová, Jaroslav Báča

l partneři – SČVP, Obec Nový Malín, Karel Rozum - Unique Textiles

https://www.unique.cz/

https://www.youtube.com/c/Voly%C5%88sk%C3%A9ko%C5%99enyStandaSabolSCVP/videos

Fotografie
Hlavní stránka
Organizace sdružení a dokumenty
Historie sdružení
Zpravodaj
Volyňská literatura
Historie volyňských Čechů
Mapy
O spolku
Zájezdy
Tábory
Putovní výstava
Projekty
Publikace
Napsali o nás a natočili
Zajímavé odkazy
Členství
Potřebuji poradit
Kontakty