SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL

Projekty

ČÍTANKA nejen pro krajany

PROJEKT 2019/2020:
„ČÍTANKA nejen pro krajany“
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel z.s.

Základní myšlenka:
Vytvoření univerzální čítanky-učebnice, která bude sloužit zejména potomkům volyňských Čechů, aby získali co nejvíce informací o svých kořenech. Současně bude sloužit žákům škol v regionech, kde se volyňští Češi usadili a spoluvytvářeli poválečnou historii regionu. Dále je určena novodobým reemigrantům-potomkům Čechů z Ukrajiny, ale také již usazeným reemigrantům v ČR pro jejich hlubší identifikaci s jazykem a kulturou země, kde nyní žijí. Tak stejně učebnice bude sloužit krajanům na Ukrajině pro výuku českého jazyka a seznámení se s historií a reáliemi země, která je pro ně vlastí předků kde mají možnost se vrátit.
Učebnici – čítanku lze využít i v rámci výuky regionálních dějin v českém školství (dějepis, výchova k občanství, vlastivěda) v oblastech, kde se usídlovali Češi, kteří přišli z Volyně (Žatecko, Litoměřicko, Podbořansko, Karlovarsko, Šumpersko, Krnovsko, Vyškovsko, Brněnsko, okolí Moravského Krumlova a Znojma atd. atd.) a i nadále usídlující se novodobí reemigranti z Ukrajiny.

  • Zahájení 1.10.2019 (přípravná fáze od 1.5.2019), ukončení 30.8.2020. Termín vytištění publikace 30.9.2020
  • Celkové náklady cca 310 000.-kč.

Obsah:
Základ budou tvořit zejména jednoduché čtivé texty, v podstatě vyprávění či příběhy. Obsahově budou věnovány historii českého státu, historii české menšiny v Rusku – respektive na Ukrajině (i historie krajanských spolků), hospodářské uplatnění a rozvoj (přínos pro zdejší území), reemigraci a její důvody, dobové reálie, osobní příběhy reemigrantů na pozadí historických událostí, místopis ČR, ukázky z literatury apod. Texty budou doprovázeny dobovými fotografiemi a ilustracemi dětí ze spolupracujících krajanských spolků na Ukrajině (případně v Rusku a v Polsku, budou-li se chtít zapojit).
Čítanka bude mít barevné provedení (v zájmu čtivosti a atraktivnosti textu). Pracovní listy (ČB provedení) – práce se slovníkem, tvoření vět, práce s textem, doplňkové a motivační aktivity.

Cíl:
Poznání historie a dobových reálií, včetně problematiky reálného vzdělávání a pracovního uplatnění v ČR. Výuka jazyka na základě dvou jazykových verzí a doplňkových pracovních listů – český a ukrajinský jazyk.
Prohloubení spolupráce s krajanskými spolky zejména na Ukrajině, zapojení všech generací od nejmladších po nejstarší – mezigenerační výměna zkušeností a spolupráce na tvorbě publikace.
Seznámení většinové společnosti s historií těch, kteří se „vrátili“ do ČR, jaké byli jejich osudy „tam“ a proč se vrací. A naopak krajanská komunita získá reálný pohled na minulost a současnost života v České republice.

Partneři, kteří již finančně podpořili tento projekt:

  • Jihomoravský kraj
  • Ústecký kraj
  • Pardubický kraj
  • Liberecký kraj

VELMI SI JEJICH PODPORY A DŮVĚRY CENÍME!

Zpracovala Mgr. Dagmar Martinková,
odborný garant projektu
volynsti.cesi@gmail.comPřiložené fotografie a práce jsou z tábora Mladý volyňák, konaného v srpnu 2019 v Raspenavě. Zde se na Čítance také pracovalo v širším týmu. Obrázky budou umístěny v Čítance jako obrázkový slovník

Fotografie
Hlavní stránka
Organizace sdružení a dokumenty
Historie sdružení
Zpravodaj
Volyňská literatura
Historie volyňských Čechů
Mapy
O spolku
Zájezdy
Tábory
Putovní výstava
Projekty
Publikace
Napsali o nás a natočili
Zajímavé odkazy
Členství
Potřebuji poradit
Kontakty