SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL

Publikace

6.11.2020
Čítanka (nejen) pro volyňské Čechy

Volyňští Češi byli Češi, kteří po roce 1867 odešli do carského Ruska na území současné ukrajinské Volyně. Žili zde několik desítek let, zakládali české vesnice a pozvedali zdejší hospodářství. Přes všechny překážky a specifika života v cizině se snažili udržet si český jazyk a zvyky. Aktivně se zapojili do bojů v první i druhé světové válce, zažili stalinské represe, vysidlování, gulagy, kolektivizaci i ukrajinský nacionalismus. V rámci 1. československého armádního sboru vstupovali do jeho řad a osvobozovali Československo. Po skončení druhé světové války osidlovali především naše pohraničí a zapojili se do obnovy poválečného Československa. Dnes žije v České republice minimálně čtvrt milionu potomků volyňských Čechů a jejich historie je součástí naší národní historie.

Čítanka je jakousi příručkou a průvodcem po volyňské historii sestávající se z mnoha příběhů, autentických vzpomínek, krátkých historických úvodů a vstupů vysvětlujících specifika místa a děje. Počet stran 340, cena 280 Kč. Lze objednat na adrese: ekonom.scvp@seznam.cz.

Hlavní stránka
Organizace sdružení a dokumenty
Historie sdružení
Zpravodaj
Volyňská literatura
Historie volyňských Čechů
Mapy
O spolku
Zájezdy
Tábory
Putovní výstava
Projekty
Publikace
Napsali o nás a natočili
Zajímavé odkazy
Členství
Potřebuji poradit
Kontakty